facebook_pixel

תקנון

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב print
שיתוף ב email

בין חורימבה מדיה בע”מ, חברה המאוגדת תחת דיני מדינת ישראל, אשר מקום מושבה הוא דב גרונר 19, תל-אביב (להלן: חורימבה)

ובינך, אזרח ישראל ותושב ישראל, אשר כתובתו הרשומה ופרטיו הינם כפי שמילאת בטופס ההשתתפות בתחרות.

1. תנאי כשירות: כשיר להשתתף בתחרות כל אדם אשר מתקיימים בו כל אלה: (1) הוא אדם טבעי, אזרח מדינת ישראל ותושבה; (2) הוא בגיר, מעל גיל 18, ובעל כשרות משפטית להכנס להסכם זה; (3) הוא לא הוכרז פושט-רגל, חייב מוגבל באמצעים או בצורה כלשהיא אחרת הוגבלה כשרותו להשתתף בתחרות זו; (4) הוא אינו עובד, ספק שירותים, קבלן, לקוח, מפרסם או בכל צורה אחרת קשור לחורימבה; (4) הוא בעל חשבון ברשת החברתית ‘פייסבוק’ אשר מופעל על ידו ועל ידו בלבד; (5) הוא לא הורשע בכל עבירה פלילית אשר יש עמה קלון, ואו עבירה על פי חוק המחשבים.

2. מהות התחרות: חורימבה תפרסם פוסט בוול הפייסבוק של חורים ברשת ב-20.1.14 ובו תזמין אנשים לפרסם בתגובה איחול לשנה החדשה ולתייג חבר. מי שעשה לייק לדף חורים ברשת בפייסבוק, עשה לייק לפוסט, הגיב לפוסט תגובה יצירתית ותייג חבר יהיה ראוי לבחירה, כאשר המערכת תבחר ארבע תגובות יצירתיות ותעניק למפרסמים ארוחות זוגיות ובלבד כי (1) תוכן התשובות אינו דיבתי, פוגעני, מפר פרטיות, פוגע בזכויות יוצרים, מסית לגזענות, מסית לאלימות, מכיל דברי תועבה או בכל צורה אחרת פוגע ברגשות הציבור או מפר את חוקי מדינת ישראל; (2) תוכן התגובה יפורסם על ידך אך ורק באמצעים חוקיים והוגנים, וזה לא יבצע כל מניפולציה, הטעיה או שיבוש על מנת לקבל אהדה או תמיכה מצדדים שלישיים.

לצורך השתתפות בתחרות, תדרש לספק לחורימבה מעט מידע מזהה על אודותייך, כגון שמך, כתובתך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ותאריך הלידה שלך. פרטים אלה ישמשו את חורימבה אך ורק למטרת תחרות זו.

3. דרך הבחירה: 4 מגיבים שיזכו בכמות הלייקים הגדולה ביותר עד ה-23.1.14 בשעה 20:00 ייהנו מארוחה זוגית. שמות הזוכים יתפרסמו בתגובה לפוסט.

4. אמצעי אבטחה: חוריבמה רשאית לפסול כל משתתף בכל מקרה בו יתעורר חשד סביר כי המשתתף הפעיל מניפולציה, ביצע מזימה או קנוניה לצורך אהדה או שכר את שירותיהם של מקדמים מקצועיים לצורך השתתפות בתחרות. כמו כן, חורימבה תהא רשאית לפסול כל משתתף בכל מקרה בו יתגלה כי אותו משתתף השתמש בכלים שאינם הוגנים, הציף את חבריו, גרם נזק לעצמו או לחורימבה או ביצע כל פעולה אחרת, אשר לשיקול דעתה הבלעדי של חורימבה היווה פגיעה בתחרות עצמה.

5. פרסים: 4 ארוות עסקיות זוגיות בימים א-ה’ במסעדת Pier 23, ת”א.

6. קניין רוחני וזכויות יוצרים: על ידי השתתפות בתחרות, המשתתף מקנה בזאת לחורימבה רשות לעשות שימוש בשמו, דמותו, כינויו ויצירותיו, לרבות התגובה ואו הכיתוב שפרסם באמצעות האפליקציה וכן בתמונת הפרופיל של המשתתף לצרכי התחרות וכן לצרכי קידום עסקיה של חורימבה. במידת הצורך, ועל פי דרישותיה של חורימבה בה, ישתתף המשתתף באירוע יחסי ציבור לקידום עסקיה של חורימבה. חורימבה תהא רשאית לפרסם את הסטטוס, וכן את זהות המששתף, בכל מדיה אשר תבחר לעשות כן, לרבות בטלויזיה, בעיתונות הכתובה או המודפסת. שימוש על פי סעיף זה יבוצע ללא שתהא זכאי לכל תמורה.

7. שינוי תקנון זה: חורימבה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או לתקן תקנון זה מכל סיבה שהיא, וזאת באם תחפוץ לעשות כן, כאשר הסעד היחיד לו יהיה זכאי המשתתף הינו ביטול השתתפותו.

8. הרשאות ופרטיות: לצורך שימוש באפליקציה והשתתפות בתחרות תדרש לספק לחורימבה מידע פרטי וכן הרשאות לחשבון הפייסבוק שלך. בנוסף למדיניות הפרטיות האחודה של חורימבה, חורימבה תהא רשאית (אך לא חייבת) לשמור את המידע אשר סיפקת לה באמצעות האפליקציה או בהשתתפות בתחרות, וכן לפרסמו לאחרים, וכן לקבל את פרטי הקשר המלאים שלך מפייסבוק. כמו כן, תהא רשאית חורימבה להשתמש באפליקציה על מנת לפרסם בשמך את הסטטוס שכתבת באפליקציה, או את דבר זכייתך.

9. כללי: תקנון זה מהווה את ההסכם היחיד בין המשתתף ובין חורימבה והוא ישונה אך ורק על ידי חורימבה בהודעה בכתב; תקנון זה גובר על כל הסכם, הסכמה, הצהרה או אמירה שנעשתה בין חורימבה ובין המשתתף, בין אם בכתב ובין אם בעל-פה, לצרכי התחרות. על התקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל סכסוך הנובע ממנו יובא אך ורק לבית המשפט במחוז תל-אביב.

השארת תגובה

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן