מדיניות שימוש ופרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר חורים ברשת ושירותי חורימבה מדיה בע”מ.

עודכנו לאחרונה ביום 21 אפריל 2013.

תנאי שימוש אלה הינם הסכם מחייב בינך לבין חברת חורימבה מדיה בע”מ, המאוגדת תחת דיני מדינת ישראל ואשר כתובתה הינה רח’ החלוצים 50, תל-אביב (להלן: חורימבה).

אנו מכירים בכך שתנאי שימוש הינם מסמך משפטי מסובך וארוך, אשר עשוי להיות קשה לקריאה, ולכן אנו מציגים לך, מראש, את תקציר הסכם זה, אשר הינו בלתי מחייב ולא ישמש לפרשנות ההסכם. אנא קח את הזמן לקרוא את ההסכם המלא, כיוון שהוא ישפיע על זכויותייך וחובותיך בהקשר לאתר.

ראשית, אנו מאפשרים לך להשתמש בתכני האתר לצרכייך האישיים בלבד ואנו מאפשרים לך לפרסם תכנים אשר יהיו ציבוריים. חורימבה עשויה להשתמש במידע, לפרסם אותו במדיה שונה, למכור עותקים ממנו או לגבות תשלום על הגישה אליו. אולם, המידע ישאר בבעלותך.

כיוון שחורימבה מאפשרת לך לפרסם תכנים, חשוב מאוד שתזהר בתכנים שאתה מפרסם ולא לפרסם תכנים שאין לך את הזכויות בהן. לדוגמא, אם לקחת תמונה ממש מצחיקה מאתר אחר, אסור לך לפרסם אותה בלי רשות הצלם.

כן, אסור לך גם אם נתת קרדיט, גם אם שינית משהו בתמונה, גם אם החלפת את הצבעים. ואם אי פעם יתבעו את חורימבה על הפרסום הזה, אז אתה תצטרך לשלם את כל ההוצאות.

שנית, המידע באתר מובא ללא כל אחריות לטיבו, ועשויות להיות בו טעויות. ככל שיהיו טעויות, חורימבה לא תהיה אחראית כלפיך.

שלישית, אם תתן לחורימבה את פרטייך לצורך התקשרות, היא עשויה לשלוח לך עדכונים מעת לעת, וכן לשלוח לך דיוור פרסומי אלא אם תאמר לה אחרת.

רביעית, באתר מופעלים כלים חברתיים,אשר עשויים לאסוף עלייך מידע גם כן ולהעבירו לגורמים אחרים.

לבסוף, לא משנה מה, חורימבה לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך כתוצאה ממתן השירותים כאן, גם לא אם עדר עיזים חולות ירעו בדשא של השכנים שלך ויגיעו אחרי זה אלייך הביתה כדי להטיל את מימהן.

למען הנוחיות בלבד, הסכם זה מובא בלשון זכר, אך הינו מיועד לשני המינים.

אנו מאחלים לך המשך יום טוב, וממליצים שתקרא את ההסכם המלא המופיע כאן:

1 השירותים באתר: תנאי שימוש אלה הינם הסכם מחייב בינך לבין חורימבה; למטרת הסכם זה, המונח “שירותים” יכלול את כל אחד מהשירותים המפורטים מטה המסופקים על ידי חורימבה (או צדדים שלישיים מטעמה), וכן כל שירות נוסף שינתן באמצעות אתר Co.Il (להלן: האתר), אלא אם נאמר אחרת:
1 קריאה של תכנים: חורימבה תפרסם באמצעות האתר, ותאפשר לך גישה באמצעות האתר וכן באמצעות ערוצי RSS, גישה אישית לתכני האתר, אשר יכללו תכנים מערכתיים ותכני גולשים. לצורך הסכם זה, “תכנים מערכתיים” הינם תכנים אשר נכתבו על ידי חורימבה, עובדיה, ספקי השירותים שלה או מי מטעמה, ואשר סומנו באתר כתוכן מערכתי; “תכני גולשים” הינם תכנים אשר נוצרו על פי סעיף 4 לתנאי שימוש אלה (מדיניות תוכן גולשים), ואשר לא נערכו על ידי חורימבה ולא פורסמו על ידה.
2 פרסום תכנים: חורימבה תאפשר לך לפרסם תכני גולשים על פי סעיף 4 להסכם זה, כאשר פרסום התכנים יבוצע על פי תנאים שיקבעו על ידי חורימבה מעת לעת. לאחר פרסום התוכן על ידך, הוא יצטרף לשאר תכני הגולשים באתר.
3 קידום תכנים: חורימבה תאפשר לך, מעת לעת, לקדם תכנים אשר פרסמת באמצעות ערוצי תוכן מקודמים אישית, אשר יקבלו ביטוי בעמוד הבית או בעמודים אחרים של האתר.
4 הסרת פרסומות: אם רכשת מחורימבה את השירות הרלוונטי, חורימבה תאפשר לך לגלוש באתר כאשר הוא נטול פסי פרסומות (באנרים), אך לא נטול ערוצים מקודמים אישית או תוכן שיווקי.
5 פרסום תגובות: חורימבה תאפשר לך, בין אם בעצמה ובין אם באמצעות שירותי צד שלישי, לפרסם תגובות לתכנים באתר.
6 מנוי לדיוורים: חורימבה תאפשר לך להרשם לדיוור עתי (ניוזלטר) שיאפשר לך לקבל עדכונים מעת לעת בנוגע לתכנים באתר.
2 הרשמה ותנאי כשרות: על ידי אישור תנאים אלה, אתה מתחייב כי אתה עומד בתנאי הזכאות המפורטים להלן וכי, אם אתה פועל כנציג של תאגיד, שכל משתמשי הקצה ועובדי התאגיד אשר יקבלו גישה לאתר יסכימו לתנאים אלה גם כן.
1 תנאי כשרות: הנך כשיר להתקשר בהסכם זה, ולא (1) בוטלה יכולתך על ידי רשות מוסמכת, שיפוטית או על פי חוק מלהתקשר בהסכם כלשהוא; (2) הנך בגיר, או שקיבלת את הסכמת הורייך ו\או אפוטרופסייך החוקיים להתקשרות בתנאי שימוש אלה; (3) לא נאסר עלייך בעבר על ידי חורימבה מלהתקשר בהסכם זה; (4) אינך מתגורר במדינת אויב ואינך חבר בארגון טרור; (5) הנך בעל כל ההיתרים, אם הנך פועל מטעם תאגיד, להתקשר בהסכם זה.
2 שימוש אישי בלבד: השימוש שיבוצע על ידך בשירותים יהא אישי ולא מסחרי; לא תעביר, תפיץ או תפרסם כל תוכן או חלק מהשירותים לצדדים שלישיים למעט היכן שהדבר מתאפשר על ידי השירות עצמו (כמו לדוגמא על ידי כפתור “שתף” באמצעות Facebook) ולא תמכור, תשכיר, תפיץ או תפרסם את השירותים.

כמו כן, בכל הנוגע לשיתוף תכנים מהאתר, הרי שנאסר עלייך להעתיק את תכני האתר במלואם, בין אם תכנים מערכתיים ובין אם תכני גולשים, (למעט אם אלו תכנים שהנך הבעלים המלא שלהם); לדוגמא, נאסר עלייך לייבא את ערוץ הRSS של חורימבה או של אחד ממשתמשיה לאתר אחר, לערוץ בבעלותך או לעמוד ברשת חברתית.

כמו כן, במסגרת מדיניות השימוש האישי, נאסר עלייך לפרסם תכנים אשר קיבלת תשלום עבור פרסומם או לפרסם תכנים אשר מטרתם לקדם את עסקייך בלבד. לצורך העניין, המקרים הבאים (אך לא רק הם), יחשבו כשימוש לרעה באתר: (1) שימוש בחשבון על ידי משרד יחסי ציבור לצורך קידום עסקי לקוחותיו; (2) שימוש חשבון שעיקר מטרתו לייצר הפניות (לינקים) לאתר אחר; (3) שימוש בחשבון כדי לפרסם ספאם.
3 שימוש הולם: אתה תשתמש בשירותים אך ורק בצורה תמת-לב, ותמנע מכל פעילות אשר עשויה למנוע, להפריע או לעכב את השירותים לכל אדם אחר. לא תשתמש בשירותים על מנת לשלוח הודעות דואר-זבל, לשלוח פרסומים לא רצויים, להטריד, להתחקות או לאיים על כל אדם אחר או כל מערכת ממוחשבת.

לא תשתמש באמצעים אוטומטיים, לרבות תוכנת מחשב, זחלנים, רובוטים או תשריטים לצורך קצירת מידע, עיבודו, תיווך בו (cache) או בצורה אחרת מתן שירותים לאדם אחר. לא תייצר כל תשריט, תוכנה, קוד או תוכנית אשר מעוותת, משבשבת, מפחיתה או מוסיפה פונקציונאליות לשירותים.
4 העדר רשיון בקניין רוחני: למעט היכן שניתנת לך הרשות בצורה מפורשת, נאסר עלייך לעשות כל שימוש בקניינה הרוחני של חורימבה או של גולשי האתר האחרים.
5 אימות השירות: בעת ההרשמה לשירות, חורימבה עשויה לבדוק את זהותך באמצעות שירותים שונים, לרבות Facebook Connect, ועשויה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לדרוש זיהוי נוסף. אם תרשם באמצעות הדואר האלקטרוני חורימבה תאמת את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותשלח התראה אלקטרונית לכתובת שסיפקת לה. בהודעה הרלוונטית, חורימבה עשויה להכיל מידע או קישור לאימות של זהותך כבעליהם של כתובת הדואר האלקטרוני.
6 אבטחת החשבון שלך: בהתאם לרגישות המידע המאוחסן בשירות והסיכון הפוטנציאלי, תדרש להזין ססמא לחשבון שלך. אנא קח בחשבון שחורימבה ממליצה שימוש בססמאות חזקות (כמו ^e6usrh$@V&K% או correcthorsebatterystaple, אבל אל תשתמש בשתי אלה) וששימוש באותה ססמא בשביל יותר ממשתמש אחד באתר אחד היא התנהגות לא טובה.

לעוד מידע על ססמאות ועל איך למצוא ססמאות חזקות שיהיו קלות לזכור, אנא קרא את העמודים הבאים:

http://www.baekdal.com/insights/password-security-usability
https://xkcd.com/936/

7 חשבון אחד לאדם אחד: מדיניותה של חורימבה הוא שיש להפעיל חשבון אחד לאדם אחד, ואדם אחד לחשבון אחד. אסור לך להחזיק יותר מחשבון אחד, ואתה לא יכול לאפשר לאחרים גישה לחשבון שלך. אם אתה תאגיד, אז אתה יכול לאפשר גישה לחשבון שלך לעובדים ספציפיים, אבל אתה תהיה זה שאחראי לכל נזק שהם עשויים לגרום.

אם אתה בית עסק או תאגיד, שרוצה לפתוח חשבון אשר עובדיו יהיו מנהלי החשבון, הרי שאתה נדרש לקבל את הסכמתה מראש של חורימבה.

8 שיתוף בפרטי התחברות: נאסר עלייך בצורה מפורש לשתף את שם המשתמש והססמא שלך עם צדדים שלישיים.
9 שמירת פרטי ההתחברות: חורימבה אינה מעודדת שימוש במנהלי ססמאות לצורך שמירת פרטי ההתחברות שלך.
10 הודעה: אתה נדרש להודיע לחורימבה, מיידית, בכל מקרה בו אתה מאמין שחשבונך נפרץ ובכל מקרה בו אתה מיודע על שימוש לא מורשה בחשבון חורימבה שלך.
11 אחריותה של חורימבה: חורימבה לא תהא אחראית בכל מקרה בו לא תציית לכללי אבטחה אלה ולא תהיה מסוגלת לסייע לך בצורה כלשהיא אם תמנע מליישם את כללי האבטחה שלה, כפי שיפורסמו מעת לעת.
3 תשלום: השירותים ינתנו ללא תמורה או כנגד תשלום קבוע, והכל בהתחשב במהות השירות. הנך מכיר בכך שבכל מקרה בו תשלום יתבקש בעבור שירות כלשהוא ממגוון השירותים, הדבר יובא לידיעתך והנך מתחייב לשלם תשלום זה.
1 תעריפים: חורימבה עשויה, מעת לעת, לקבוע תעריפים עבור השירות, לרבות תעריפים עבור פרסום בשירות, רכישת ערוץ מקודם אישי, כתיבת תכנים עבורך ועוד. תעריפים אלו הינם עבור שימוש לא-מסחרי ואישי בשירותים ולא יאפשרו שימוש מסחרי או מכירה של השירותים לאחרים. תעריפים אלו עשויים להיות שנתיים, חודשיים, שבועיים, יומיים או חד-פעמיים.
2 תשלום: התשלומים על פי תנאי שימוש אלה יבוצעו בכרטיס אשראי, המחאה בנקאית או כל אמצעי אחר שיאושר על ידי חורימבה.
3 מנוי: אם תרשם לשירות כלשהוא אשר דורש מנוי, הרי שהנך נותן לחורימבה את הסכמתך לחיוב מתמשך של אמצעי התשלום שלך בכל מועד חיוב רלוונטי, וזאת כל עוד לא הודעת לחורימבה על ביטול מנוי זה. במידה ושילמת עבור מנוי חודשי, הרי שמנוי זה יתחדש בכל עת אלא אם תודיע לחורימבה אחרת.
4 החזרים: בהתחשב בכך ששירותיה של חורימבה הינם טובין פסידים, ומהווים קניין רוחני, הרי שבכל מקרה לא תהא זכאי להחזר עבור תשלומים שביצעת.
4 מדיניות תוכן גולשים: על ידי אספקת תוכן טקסטואלי או חזותי לחורימבה באמצעות השירותים, או יצירת תוכן אחר, הנך מקבל את מדינות תוכן הגולשים אשר מופיע להלן. הנך מכיר בכך שכל הפרה של מדיניות תוכן הגולשים עשויה לסיים את השירותים עבורך, הסרה של התכנים שנוצרו על ידך וכן פתיחה בהליכים משפטיים הן על ידי חורימבה והן על ידי האדם שזכויותיו הופרו. למטרת מדיניות תוכן גולשים זו, המונח “תוכן גולשים” יכלול: (1) תמונות וטקסט אשר נעשה בהם שימוש למטרות של פרסום תגובות, לרבות תגובות באמצעות עמוד Facebook של האתר; (2) תמונות או סרטונים אשר נמשכו משרתי צד ג’ בתכני גולשים; (3) תיאורים, טקסט ומידע אשר עובד דרך השירות ו(4) כל תרומה שנוצרה על ידי השירות.
1 רשיון בזכויות יוצרים: הנך הבעלים היחיד של זכויות היוצרים בכל התכנים שתפרסם. אולם, לצורך מתן השירות, הנך מקנה לחורימבה רשיון בלתי-הדיר, קבוע, לא מוגבל, עולמי, שאינו נושא תמלוגים, בר הרשאת משנה, לא-ייחודי, לעשות שימוש בתוכן הגולשים ולאפשר למשתמשי חורימבה לעשות שימוש בתוכן הגולשים באמצעות השירותים או שירותי צד ג’, לרבות יצירת יצירות נגזרות, שינוי התוכן, פרסום מחדש, הפצה, עשיית יצירות תלת-מימדיות וכל פעולה אחרת.
2 ויתור על פרטיות: הנך מקנה לחורימבה את הרשות לעשות שימוש בשמך, תמונתך, פרטייך ודמותך בכל הנוגע לתוכן הגולשים שפרסמת. כלומר, חורימבה תוכל להשתמש בפנים שלך ובתמונת הפרופיל שלך כדי לפרסם את התכנים ואפילו לשלוח אותם לצדדים שלישיים לצורך קידום התוכן.

שים לב שחלק מהתכנים עשוי להתפרסם בעמוד הראשי של חורימבה, וזאת אפילו בלי שחורימבה תודיע לך מראש. במצב כזה, חשוב שתזכור שהתכנים שפרסמת הם לא אישיים, ויכולים להגיע למקומות אחרים, כמו כלי תקשורת, תכניות טלויזיה וכדומה. דאג מראש לא לפרסם שום דבר שאתה לא היית רוצה שאמא שלך, חברה שלך או דודה שלך תראה. אתה נמצא במקום ציבורי.
3 תוכן פוגעני: הנך מצהיר כי תוכן הגולשים אינו פוגעני וכי אינו מפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים, לרבות:
3.1 קניין רוחני: תוכן הגולשים אינו מפר את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהוא, לרבות זכויות יוצרים, מדגם, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או כל זכות קניין רוחני אחרת.
3.2 פורנוגרפיה: תוכן הגולשים אינו מכיל טקסט, תמונה או דימוי פורנוגרפי, לרבות גסויות, פעילות מינית, רמיזות מיניות, תכנים פוגעניים מינית או תועבה. ככל שתוכן שתפרסם יכיל עירום, הרי שתוסיף לו את הכותרת NSFW.
3.3 דיבה: תוכן הגולשים אינו דיבתי ואינו פוגע בשמם הטוב של אחרים.
3.4 ביטויים גזעניים: תוכן הגולשים אינו מכיל ביטויים גזעניים, וכן אינו מכיל כל ביטוי אשר מעודד שנאה.
3.5 מזימות: תוכן הגולשים לא נועד להרצת מניות, מזימות, עיוות של שווקי הון, מזימת פירמידה, שיווק רב שכבתי, דיוג או כל פעילות אחרת שנועדה להוצאת כספים מצד ג’ כלשהוא.
4 אחריות לתוכן: הנך מצהיר כי הנך הבעלים היחיד או המורשה הבלעדי של כל תוכן גולשים שאתה מעבד באמצעות השירות וכי אף זכויות של צד ג’ לא הופרו במהלך ביצוע פעילותך. מעבר לכך, הנך מצהיר כי לא הוגשה כל תביעה, דרישה או טענה כנגדך, או אוימה בכזו, בגין תוכן הגולשים.
5 הודעה והסרה: על מנת להגן על זכויותייך, חורימבה מחילה הליך של הודעה והסרה לצורך הגנה הן על תוכן הגולשים והן על זכויותיים של צדדים שלישיים, וכן לצורך בירור כי זכויותיו של צד ג’ לא נפגעו.
5.1 סינון: מובהר בזאת כי חורימבה לא יכולה לסנן את כל תכני הגולשים, אך תהא לה הזכות (אך לא החובה) לעשות כן, או לסרב לפרסם כל תוכן גולשים שיועבר באמצעות השירותים. לחורימבה תהא הזכות להסיר כל תוכן גולשים אשר מפר את תנאי שימוש אלה או אשר חוקיותו מוטלת בספק.
5.2 גילוי מידע: מובהר בזאת כי חורימבה עשויה לשמר את תוכן הגולשים ואף עשויה לגלותו אם תדרש לעשות כן על פי חוק או אם על פי שיקול דעתה בתום לב תאמין כי שימור כזה או גילוי המידע נחוץ בצורה סבירה לצורך: (1) הענות להליך משפטי; (2) אכיפת תנאים אלה; (3) תשובה לטענות של צדדים שלישיים בנוגע להפרת זכויותיהם; (4) להגן על הזכויות, הרכוש או הבטחון של חורימבה, משתמשיה והציבור. מובהר כי עיבוד מידע אלקטרוני אף עשוי להביא לכך שהמידע יועבר על רשתות שונות, ויועבר שינויים אשר עשויים לעוותו.
5.3 תום לב, שיפוי: הנך מסכים וערב כי חורימבה ומשתמשיה הינם תמי לב, וכי תשפה אותם מיידית בכל מקרה בו יפתח בהליך נגד חורימבה או משתמשיה בגין הפרת זכויות יוצרים, דילול סימן מסחרי, הפרת פטנט או כל שימוש אחר לרעה שלך בניגוד למדיניות תוכן הגולשים בתנאי שימוש אלה. כמו כן, הנך מתחייב לשפות את חורימבה ו\או את משתמשיה בגין כל תביעה בנושא זכויות יוצרים אשר תוגש כנגדם בגין הפרת זכויות יוצרים שנוצרה בעקבות הסתמכות על תכני הגולשים שלך.
6 הודעת הסרה: חורימבה מעריכה את זכויותייך ואת זכויותיהם של צדדים שלישיים, ולכן תציית לכל הוראה חוקית הנוגעת לזכויותיהם של צדדים שלישיים. ככל שתגלה כי תוכן גולשים כלשהוא, למיטב ידיעתך, מפרת את זכויותייך, שמך הטוב או קנייך הרוחני, אנא הגש תלונה לחורימבה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [email protected]. נציג חורימבה יבחן את תלונתך ויעביר אותה (אם ניתן) למשתמש אשר פרסם את תוכן הגולשים לצורך תשובתו. באם תלונתך תתברר כשקרית, טורדנית או שנועדה למנוע שימוש חוקי במידע, תשא בכל האחריות לפצות את המשתמש אשר נפגע כתוצאה משימושך המפר וכן את חורימבה.

בתלונתך עלייך לצרף: (1) הצהרה בכתב לגבי מהו תוכן הגולשים אשר לדעת מפר את זכויותייך והוכחה כי הנך מחזיק בזכויות אלה; (2) את הכתובת האינטרנט (URL) המדויקת של תוכן הגולשים; (3) הצהרה כי הנך מאמין שהשימוש בתוכן הגולשים אינו שימוש הוגן, ביקורת, מחאה צרכנית או כל ביטוי מוגן אחר.
6.1 מודרציה: לאחר הודעת הסרה, ובהקדם האפשרי, חורימבה תעביר את התוכן למצב מושהה (מודרציה) ותבחן את תלונתך. חורימבה תפנה למשתמש אשר פרסם את תוכן הגולשים, ותעביר לו את פרטייך, אם הדבר אפשרי.
6.2 החזרה או הסרה: באם המשתמש שפרסם את התכנים לא יגיב בתוך 96 שעות, חורימבה תמחק את תוכן הגולשים. באם הוא השיב, חורימבה תבחן את תשלובתו ואם סוגיה משפטית מהותית או סכסוך עובדתי יועלו, חורימבה תעביר לך את פרטיו האישיים לצורך טיפול במחלוקת.
7 שיפוי: הנך מתחייב לשפות את חורימבה בגין כל נזק, הפסד, הוצאה, הוצאות משפט או עלות שיווצרו כתוצאה מ(1) פרסום שלך אשר מפר את מדיניות תוכן הגולשים, לרבות הצהרה כוזבת; או (2) כל תלונה, טענה או הודעה שהועברה בצורה זדונית או רשלנית כנגד כל משתמש במקום בו לא היתה לך זכות להגיש כזו.
5 מדיניות פרטיות: במהלך השימוש בשירותים, חורימבה עשויה לשמור מידע אישי ומזהה על אודותייך. לכן, חשוב שתקרא מדיניות פרטיות זו ותבין מהם השימושים שנעשים במידע.
1 מהו המידע הפרטי שנשמר? חורימבה תשמור עלייך כל מידע מזהה אשר יסופק ישירות על ידך, לרבות שמך, כתובתך, פרטי הקשר שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, הפרופיל שלך ברשתות חברתיות, כתובת הIP ממנה גלשת וכדומה. חורימבה עוד עשויה לאחסן עוגיה (‘Cookie’) על המחשב שלך כדי לאמת את זהותך.
2 מהו המידע הלא פרטי שנשמר? חורימבה עשויה לשמור מידע לא-מזהה, שאינו אישי, לרבות סוג הדפדפן שלך, הדפים שהפנו אותך לאתר, השימושים שעשית בשירות, הדפים שצפית בהם ועוד.
3 למי יש גישה למידע זה? למידע השמור על אודותייך יש גישה לעובדי חורימבה, קבלניה וכן לצדדים שלישיים אשר מספקים לה שירותים; כמו כן, באם תבחר לשתף צדדים שלישיים במידע, הרי שתנתן להם גישה למידע זה.
4 כיצד המידע מעובד? המידע על אודותייך מעובד במספר דרכים: מידע מזהה משמש את חורימבה כדי לאמת את זהותך, לפרסם תכנים, לצור עמך קשר (כולל באצעות דיוורים עתיים), לתת לך שירות יותר טוב ולאכוף את תנאי השימוש האלה. כמו כן, מידע לא מזהה אישית ישמש את חורימבה כדי לשפר את השירות, להציג פרסומות או לספק פילוחים למפרסמיה של חורימבה.
5 מהם שירותי צד ג’ להם גישה למידע? באתר פועלים מספר שירותי צד ג’ אשר פועלים על מנת לספק לך גישה טובה יותר, פרסומות, שיתוף של מידע ברשתות חברתיות ועוד. עלייך לבחון את מדיניות הפרטיות של כל אחד משירותי צד ג’ אלה בנפרד מתנאי שימוש אלה. נכון ליום זה, השירותים הינם: (1) Google Analytics; (2) Gemius; (3) ClickOn; (4) Telmap; (5) מכללת האקר; (6) AllJobs; (7) Hero.
6 דיוור עתי ויצירת קשר: אם תספק לחורימבה את פרטייך האישיים ותרשם לדיוור (ניוזלטר), הנך מביע בזאת את הסכמתך המפורשת לאפשר לחורימבה לשלוח לך מסרים פרסומיים כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת, וכן להעביר את המידע על אודותייך לשותפיה העסקיים של חורימבה לצורך כך.
7 האם ניתן לעיין או למחוק את המידע? על מנת לעיין במידע האגור עלייך או למחקו, עלייך לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] .
6 אחריות וחבות:
1 העדר אחריות: חורימבה אינה ערבה לטיב השירותים ומספקת אותם על בסיס “כמות-שהוא” (AS-IS) ועל בסיס זמינות בלבד (AS-AVAILABLE). השימוש בשירותים יעשה על אחריותך בלבד, וחורימבה אינה ערבה כי (1) השירותים יעמדו בדרישותייך; (2) השירותים יהיו לא מופרעים, רציפים, מאובטחים או נקיים משגיאות; (3) התוצאות שיושגו מהשירותים תהינה מדויקות או אמינות; (4) איכות השירותים, המוצרים, המידע או כל חומר אחר אשר ירכש באמצעות השירות יעמוד בדרישותייך; או (5) כל תקלות בשירותים יתוקנו.
2 העדר חבות: בכל מקרה ומכל סיבה שהיא לא תהא חורימבה אחראית או חבה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, לרבות נזקים לדוגמא, נזקי גוף או נזקים מיוחדים, לך, לכל משתמש אחר או לכל צד ג’ שנגרם כתוצאה ממתן השירותים או אי מתן השירותים על פי תנאי שימוש אלה. חורימבה מספקת את השירותים על בסיס כמות-שהוא ולא תהיה אחראית, עד לגבול המותר על פי חוק, בכל מקרה של עוולה, רשלנות, רשלנות פושעת, זדון או בכל מקרה אחר, לכל נזק או הפסד לרכוש, לרבות נזקים לקניין רוחני, אבדן רווחים, פגיעה בשם הטוב, והכל שנובע מהשימוש או מהעדר השימוש בשירותים על ידי חורימבה.
7 שינויים: חורימבה רשאית לשנות או לתקן, מעת לעת, את תנאי שירות אלה, והיא עשויה ליידע אותך על שינוייםאלה. באם תחליט ששינוי כלשהוא אינו עומד בהבנותייך עם חורימבה, תוכל, בעצמך, לסיים את תנאי שירות אלה. בכל מקרה כזה, תוכן הגולשים שלך יוותר מאוחסן בשירות ויעשה בו שימוש על פי מדיניות חורימבה כפי שתהא במועד הרלוונטי. בכל מקרה תנאי שימוש אלה לא יחולו בצורה רטרואקטיבית ולא יחולו על התנהגותך ללא הסכמתך. לכן, הנך מתחייב לבדוק, מעת לעת, את תנאי שימוש אלה.
8 סיום: חורימבה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את תנאי שימוש אלה, את השירותים או כל שירות שמסופק על ידה מכל סיבה שהיא, לכל המשתמשים או לך בלבד, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לרבות, ללא הגבלה, עקב העדר שימוש או אם חורימבה מאמינה שהפרת את תנאי שימוש אלה או התנהגת בצורה שעשויה לפגוע ברוח תנאי השימוש. חורימבה עשויה, כמו כן, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לחדול מלספק את השירות או כל חלק ממנו, אם או בלי התראה מראש. הנך מצהיר כי כל סיום של גישתך לשירות או לשירותים תחת תנאי שימוש אלה עשוי לחול ללא כל התראה מראש, ומכיר בכך שחורימבה עשויה לסגור את השירותים מיידית או למחוק את תכני הגולשים שלך. מעבר לכך, חורימבה לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה מסיום תנאי שימוש אלה.
9 פרסומות צד ג’: חורימבה עשויה, על פי שיקול דעתה הלבעדי, להכליל בשירות קישורים לאתרי צד שלישי, פרסומות או קישורים לאפליקציות ותכני צד ג’. חורימבה אינה ערבה לתכנים אלה ו\או לזמינותם, ואינה מעודדת אותם. חורימבה לא תהא אחראית, או לא תטען כי היא אחראית, לכל תוכן כזה, חוקיתו או אי עמידתו בכללים.
10 מלוא ההסכם: תנאי שימוש אלה מהווים את מלוא הבנותייך עם חורימבה וישונו אך ורק בכתב. כל ויתור, ארכה או שיהוי של חורימבה תחת תנאי שימוש אלה לא יהוו שינוי ההסכם.
11 סמכות שיפוט: הדין החל על תנאי שימוש אלה יהא הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בבלעדיות לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.
12 תובענות ייצוגיות: הנך מתחייב שלא לפתוח כל תובענה ייצוגית כנגד חורימבה ולגבות את נזקייך אך ורק בתובענה אישית.

Forgot your password?

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.

דילוג לתוכן