facebook_pixel
תוכן מקודם

תיקון הכללי – הלפיד של הנפש

יהודי

אחת המצוות החשובות, הראשוניות והבסיסיות ביותר ביהדות וזו שגם הכי קשה לקיים - היא מצוות הברית. יותר מדויק אפילו להשתמש במושג "שמירת הברית", כשהברית בעצם מתייחסת לברית הנכרתת בין בני זוג הבאים יחד בברית הנישואים. מה קורה לפני שמוצאים זיווג ומתחתנים אתם ודאי שואלים - או אז הברית בתוקף גם לקראת הזיווג העתידי שעוד יגיע.

יתכן שחלקכם תוהה לרגע לגבי הגדרה ספציפית זו של מצוות או שמירת הברית, שכן במהלך מחקר אינטרנטי קצר, גיליתי פרשנויות רבות נוספות למצווה זו שיש להקפיד עליה בחומרה. לפני הפירושים הנוספים, נזכיר בקצרה שהברית או שמירת הברית, היא איסור חמור על הוצאת זרע לבטלה, ניאוף ומחשבות על ניאוף ואפילו הוצאה לא מכוונת של זרע כפי שמתרחש במצב של קרי לילה. יש הטוענים שכל הוצאת זרע שלא במסגרת יחסי מין עם אישה, היא פגם הברית, כלומר חילול המצווה הזו.

יש הטוענים שמשגל נסוג, גם הוא נחשב לעברה חמורה. יש הסבורים כי האיסור בעצם נובע מכך שזרע הוא חיים בפוטנציה והוצאתו לשווא משמעו קטילת חיים עתידיים. במשמעויות רוחניות גבוהות יותר, אף יש המאמינים כי מרסיסי החיים המבוזבזים הנשפכים עם הזרע, נוצרים מלאכי חבלה. בכתבי האר"י נכתב כי האוננות עצמה היא זו שמאריכה את הגלות ומעכבת את הגאולה. בספר הזוהר נכתב כי החטא החמור של הוצאת זרע לבטלה הוא החטא היחיד שאין עליו כפרה.

כך שניתן לראות שיש לא מעט זוויות והיבטים בנוגע לנושא זה, אבל דבר משותף שכמעט ואין עליו עוררין, הוא שזהו אחד החטאים החמורים ביותר ואי שמירת הברית, מעבר להיותה עוון נורא, עלולה להוביל את החוטא לחרדות, פחדים עמוקים, תהומות של ייאוש ובהלה גדולה מעצמו והחטא שחטא. אחד הכלים החשובים ביותר ביותר להתמודדות עם מצב זה, שכן כמה שהוא חמור כך הוא נפוץ פחות או יותר, הוא תיקון הכללי.

מהו תיקון הכללי? ובכן, רבי נחמן מברסלב הפך רבות בסוגיה הזו בדיוק, וטען כי בצורה שהוא ראה לנכון להבין את ספר הזוהר, דווקא יש מקום לכפרה על העוון הנורא הזה, והוא עמל על תיקונו. הגילוי שלו היה אותו תיקון הכללי, שמהווה למעשה אסופה של עשרה פרקי תהלים אשר יש לקרוא בסדר מסוים. יחד עם טבילה מטהרת במקווה, אשר בעיני רבי נחמן מברסלב הינה עיקר התיקון, עשרת מזמורי תהלים הללו עומדים כנגד עשר הספירות הרוחניות שמהוות את ערוצי הנפש ובעצם מטהרים אותן.

הדבר היפה והחשוב ביותר בתיקון הכללי, זה שהוא נועד להרים ולרומם ולעודד ולהחזיר ביתר קלות אל דרך הישר ואל קיום המצוות. אדם מיואש שמרגיש אשמה כבדה ושאולי הגרוע מכל כבר נעשה ואין הוא ראוי להמשיך בדרכו, עלול לסטות בקלות מאמונתו ולפשוט לוותר על חיי הדת. מאחר וזו הבעיה הגדולה מכל כי אין דבר חשוב מן התשובה, תיקון הכללי מהווה לפיד המאיר את הדרך חזרה הביתה ומנקה את הנפש.

תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה

הקליקו כאן כדי להוסיף תגובה

אודות הכותב

דודי שרון

דודי שרון

דודי שרון - אסטרטג ומקדם אתרים. בין היתר אבא ל-30 חתולים :)

Your reaction

חביב
עצוב
מצחיק
OMG
WTF
וואו

תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה

הקליקו כאן כדי להוסיף תגובה

-->