facebook_pixel

כלכלה

כלכלה

אפשרויות השקעה בנפט

הנפט הוא מוצר אנרגיה המשויך לקבוצת הסחורות בבורסות בעולם. שוק הנפט חשוב מאד לכלכלה העולמית, הוא הגדול ביותר מבין שווקי הסחורות ומאופיין בתנודות מחירים לשני...