Category - נשים

נשים

האם אתם יודעים איזה איבר זה?

החל מהחודש הנוכחי ילמדו תלמידי צרפת שיעורי חינוך מיני עם מכשיר חדש שמשמש להתנסות: דגדגן התלת מימד המודפס, המדויק אנטומית והראשון בקוד פתוח. הכלי החדש פותח על...