facebook_pixel
שירה סתיו

שירה סתיו @שירה סתיו

Posts by @שירה סתיו 98  
   
21/08/2017
10 טיעונים עיקריים בעד ונגד החוק להפללת לקוחות הזנות
בחודש שעבר אישרה ועדת השרים לחקיקה את הצעת החוק של חברות הכנסת שולי מועלם, עליזה לביא וזהבה גלאון להפללת צרכני זנות ושיקום קורבנות מעגל הזנות. החוק יגדיר צריכת זנות כעבירה פלילית בגדר ברירת משפט שדינה שנת מאסר או ברירת קנס בסך 1,250 ש"ח. "אף אישה, גבר, נער או נערה לא מגיעים לשם מרצון, אלא נקלעים לכך בשל מצוקה", קבעו שלוש יוזמות החוק. בחינת הקולות מהשטח מגלה שהצדק עמן ואין מופרך ממיתוס הזונה השמחה. אך האם המצוקה הזו תעלם אם הזנות תהפוך פלילית או שדווקא תוחרף? ומה בדבר האוטונומיה של נשים על גופן? דיון סוער בעניין מתנהל באחרונה בפייסבוק, בין השאר ב-When She Works, דף המופעל על ידי ארבע אדמיניות מתעשיית הזנות בעבר ובהווה כהגדרתן. הדף מספק מבט פנימי של אנשים שעסקו בזמן על התעשיה ומצבם. דף נוסף זה When I work - The truth ושניהם יחד קמו בעקבות When He Pays המתעד את האנשים המשלמים על זנות ונהנים מפריווילגיית האנונימיות. ספרו לנו אם אתם מסכימים או לא מסכימים לטיעונים הבאים כאשר כל טיעון בכותרת יחד עם הסבר באורך עד 50 מילים. הנה טיעונים שאפשר להסכים או להתנגד להם וניתן להוסיף אחרים (יש להשתמש בכל טיעון בעד או נגד רק פעם אחת, על כן מומלץ לבדוק לפני שכותבים אם נעשה כבר שימוש בנימוק מסוים): 1.לנשים יש זכות בחירה על גופן (מסכים/לא מסכים) 2. אין שקר גדול יותר מהמילים "זה פשע ללא קורבן" (מסכים/לא מסכים) 3. זנות זה המקצוע העתיק בעולם. תתמודדו עם זה (מסכים/לא מסכים) 4. כל זנות פוגעת בנשים באשר הן (מסכים/לא מסכים) 5. מותר לאישה לסחור בגופה (מסכים/לא מסכים) 6. סקס בתשלום הופך נשים למוצר (מסכים/לא מסכים) 7. הפללה תחמיר את מצבן של הנשים בזנות מבחינה כלכלית ותחריף את הסחר בנשים (מסכים/לא מסכים) 8. הפללה תאפשר לשמור טוב יותר על ביטחונן של העוסקות בזנות (מסכים/לא מסכים) 9. אי ההפללה תאפשר לפקח על בריאותן של הנשים בזנות ועל בריאותם של צרכני הזנות (מסכים/לא מסכים) 10. זנות חוקית תאפשר לפקח על הזכויות כל העוסקים בתעשיה (מסכים/לא מסכים)

Lists
19/08/2017
17/08/2017
17/08/2017
17/08/2017